Jelenlegi hely

116

Név: 
Magyar Pálos Rend
Köznyelvi név: 
Pálosok, Pálos Rend
Rendi rövidítés: 
OSPPE
Rend mottója: 
Solus cum Deo solo
Lelkiségi irányzat, család: 
ágostonos
Rend rövid bemutatása: 
Remete múltunkból fakadó hivatásunk: az Isten jelenlétében való élet, a magány szeretete, az imádság, a vezeklő élet és a Boldogságos Szent Szűz különleges tisztelete. Apostoli küldetésünk részeként, érzékenyen az idők jeleire lelkipásztori munkát is végzünk, mely elsősorban az igehirdetésben és a szentségek kiszolgáltatásában, különösen a gyóntatásban nyilvánul meg. Magyar alapítású szerzetesrendként lelkiségünk fontos része a nemzetünkért való imádság és engesztelés.
Életmód: 
remete és lelkipásztori
Alapító neve: 
Esztergomi Boldog Özséb
Alapítás dátuma: 
1250
Alapítás helye: 
Klastrompuszta
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
P. Csóka Péter János
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A Boldogságos Szűz Mária, a Remeték Királynője rendünk Anyja és különleges Oltalmazója. Ezt a tényt már az első időktől kifejezték Atyáink egészen a legutóbbi Nagykáptalanig, amelyen az egész pálos közösséget felajánlottuk Neki, s Rá bíztuk a legmagasabb vezetést. Ezért a Boldogságos Szűz szerepének bemutatása Krisztus és az Egyház titkában, életének követése és tiszteletének terjesztése a pálos lelkü¬let különleges jellemvonása. Hasonlóan apostoli tevékenységünket is át kell járnia a máriás jellegnek, különösen a Rendre bízott kegyhelyeken, amelyek között első helyet foglal el Jasna Góra Częstochowában. (Konstitúció 4.cikkely)
Honlap: 
www.palosrend.hu
Székhely címe elrejtendő a térképen: 
0
Női férfi: 
férfi
Rendtagok száma: 
21