Jelenlegi hely

105

Név: 
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Köznyelvi név: 
Ferencesek
Rendi rövidítés: 
OFM
Rend mottója: 
Pax et bonum
Lelkiségi irányzat, család: 
ferences
Rend rövid bemutatása: 
A ferences élet alapelemei az „imádság és áhítat”, a testvéri élet, a szegénység, a „kicsinység”, a szolidaritás, valamint az evangelizáció. Elsődleges, hogy a testvérek napról-napra keressék az Urat. Feladataik az oktatás-nevelés (iskolák, felsőoktatás), a lelkipásztorkodás (plébániák, misszió, gyóntatás, lelkigyakorlatok), szociális tevékenységek (autisták, idősek gondozása) és kulturális feladatok ellátása.
Életmód: 
vegyes
Alapító neve: 
Assisi Szent Ferenc
Alapítás dátuma: 
1209
Alapítás helye: 
Assisi
Magyarországi letelepedés dátuma: 
1225-26
Magyarországi letelepedés helye: 
Esztergom
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dobszay Márton Benedek
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. (2Regula 1,1)
Honlap: 
www.ferencesek.hu
Facebook, twitter, stb.: 
facebook.com/Ferences-Rendtartomány
Székhely címe elrejtendő a térképen: 
0
Női férfi: 
férfi
Rendtagok száma: 
115