Jelenlegi hely

008

Név: 
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja
Köznyelvi név: 
Domonkos Nővérek
Rendi rövidítés: 
OP
Rend mottója: 
Contemplata aliis tradere/Veritas
Lelkiségi irányzat, család: 
domonkos
Rend rövid bemutatása: 
Közösségünket a domonkos rend férfi ágának magyarországi reformátora, Tommaso Anselmi alapította, tíz olasz, osztrák és magyar fiatal nővel 1886-ban Kőszegen. A Kongregáció célja Árpád-házi Szent Margit életeszményének szellemében, a domonkos rend apostoli életformájának és küldetésének élése, a lelkek üdvösségének szolgálata a katolikus hit hirdetése (prédikáció) által. Ennek főbb formái: tanítás-nevelés, katekézis. A rend Szent Ágoston Reguláját követi, lelkiségének alapelemei: a közös élet, a prédikáció (apostoli szolgálat), a liturgikus és személyes imádság, a stúdium (Isten Igéjének tanulmányozása), és Szent Margit példája nyomán az engesztelés.
Életmód: 
apostoli
Alapító neve: 
Tommaso Anselmi OP
Alapítás dátuma: 
1868
Alapítás helye: 
Kőszeg
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dr. Deák Viktória Hedvig
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„Szemlélődni, és a szemlélt igazságot továbbadni” Aquinói Szent Tamás „Mindig Istennel vagy Istenről beszélt” Szent Domonkosról kortársai „Dicsérni, áldani, hirdetni” A rend egyik jelmondata
Honlap: 
domonkosnoverek.hu
Székhely címe elrejtendő a térképen: 
0
Női férfi: 
női
Rendtagok száma: 
46