Mária Műve Fokoláre Mozgalom Női Közösség

(MMNK)
Az egység karizmájában is fontos a személyes Isten-kapcsolt, ugyanakkor lelkiségünk hangsúlyozza a keresztény élet közösségi dimenzióját; közösségi lelkiség: „Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is egy mibennünk”. Fő célja az evangéliumi egység megvalósítása, ezért párbeszédben áll mindenkivel, amihez Jézus kereszten átélt elhagyatottságából merít -„Istenem, miért hagytál el engem”. A Mozgalom pilléreit az alapító 12 pontban foglalta össze.
"Legyenek mindnyájan egy" (Jn 17,21)
női
Életmód: 
közösségi életet élő, Istennek szentelt világiak
Alapítás:
 Trento, Olaszország (1943)
Magyarországi letelepedés:
 Budapest (1982)
Alapító neve: 
Chiara Lubich
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„Mi az utolsó kívánságom? Azt szeretném, ha Mária Műve a világ végezetekor, amikor készen fog állni arra, hogy megjelenjen a feltámadott-elhagyott Jézus színe előtt, azt mondhassa neki: ’a te napodon, Istenem elindulok feléd... legbolondabb álmommal: hogy a kezemben viszem hozzád az egész világot’. Atyám add, hogy mindnyájan egy legyenek!” (A kiáltás, p.129. Új Város 2001.)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
dr. Bakacsi Viktória
Rendtagok száma: 
21