Szent Ferenc Kisnővérei

(Kisnővérek, TORG)
Sajátos karizmánk a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Az élet legkülönfélébb színterein szolgálunk; az oktatás-nevelés, lelkigondozás, lelkigyakorlattartás, hospice, cigánypasztoráció, egyházközségi szolgálat, egyetemi lelkészség, evangelizációs alkalmak, zene, liturgia, szociális munka területein. A karizmatikus megújulás lelkiségét is magunkénak valljuk. Szerzetesi közösségünk mellett, egy tágabb körben törekszünk megélni az „Egyház kicsiben” karizmát, ahol a különböző életállapotban élők együtt építjük Isten Országát.
Lelkiségi irányzat, család: 
ferences, azon belül reguláris III. rend
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Az akkori Gurki (Ausztria) püspök az alapító püspök, ezért van a G a nevünkben TORG (1990. 06. 26.)
Magyarországi letelepedés:
 Ideiglenesen Bp. Pasarét, majd 1991-ben Szomolya az Egri Főegyházmegyében (1991. Csak Magyarországon élünk)
Alapító neve: 
Szőllősy Julianna Christophora nővér
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt Ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem. (Assisi Szent Ferenc: Végrendelet, 14.)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Sebők Anna Mónika TORG
Rendtagok száma: 
14