Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

(Szent Mór Bencés Perjelség, OSB)
2012 június 14-én a Győri Bencés Rendház Szent Mór Bencés Perjelség néven önálló tagja lett a Magyar Bencés Kongregációnak. Az itt élő bencés szerzetesek a Regula értékrendjét próbálják megélni. Szerzetes életünk alapja az imádsággal kísért állandó Isten-keresés, amely utat mutat és erőt ad a közös munkához: a ránk bízott fiatalok oktatásához - neveléséhez és a lelkipásztori munkához.
Ora et labora et lege - Imádkozzál és dolgozzál és olvass!
Lelkiségi irányzat, család: 
bencés
férfi
Életmód: 
monasztikus
Alapítás:
 Monte Cassino (529)
Magyarországi letelepedés:
 Pannonhalma (996)
Alapító neve: 
Nursiai Szent Benedek
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Semmit elébe ne tégy Krisztus szeretetének. RB 4,21
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Horváth Dori Ottó Tamás
Rendtagok száma: 
11