Gödöllői Premontrei Perjelség

(Premontreiek, O.Praem.)
Az alapítás 12. szd-i körülményeiből és az Alapító életéből következően a Premontrei Rend apostoli (lelkipásztori), kanonokrend (Szt. Ágoston regulja, kanonoki liturgia), hagyományos szerzetesrend. A 19. szd-tól iskolafenntartó is!
Ad omne opus bonum paratum (Liturgia, Eucharitia, Immaculata Ecclesia)
Lelkiségi irányzat, család: 
ágostonos
férfi
Életmód: 
monasztikus és apostoli
Alapítás:
 Prémonté (Franciaország) (1121)
Magyarországi letelepedés:
 Váradhegyfok (Nagyvárad) (1134 ?)
Alapító neve: 
Szt. Norbert
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Balogh Péter Piusz O.Præm
Rendtagok száma: 
10