Csornai Premontrei Prépostság

(Premontreiek, O.Praem)
A kanonokrend státusából következő sajátos életforma, az úgynevezett Vita mixta - a monasztikus életmód és a lelkipásztorkodás összekapcsolása.
Ad omne opus bonum parati - Minden jó ügyért készen
Lelkiségi irányzat, család: 
Ágostonos
férfi
Életmód: 
monasztikus
Alapítás:
 Premontre (1120)
Magyarországi letelepedés:
 Váradhegyfok- Nagyvárad (1130)
Alapító neve: 
Szent Norbert
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Szent Norbert az egyik élharcosa a naponkénti misézésnek, komoly tevékenységet fejt ki ezért. Az oltáriszentség nagy tisztelője, ezért is lett insigniája az úrmutató.
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Fazakas Zoltán Márton O.Pream
Rendtagok száma: 
11