Piarista Rend Magyar Tartománya

(Piaristák, SchP)
A „nevelés által evangelizálni” kalazanciusi eszme számunkra ma azt jelenti, hogy olyan együttműködő közösségeket szeretnénk létrehozni, amelyek fejlesztő közeget alkotva hatékony segítséget nyújtanak a ránk bízottaknak, és a hozzánk fordulóknak abban, hogy kibontakoztathassák teljes emberségüket, és érett személyiséggé váljanak.
Pietas et Litterae
Lelkiségi irányzat, család: 
piarista
férfi
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Róma (1617)
Magyarországi letelepedés:
 Podolin (1642)
Alapító neve: 
Kalazanci Szent József
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„Rómában megtaláltam Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.”
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Labancz Zsolt SchP
Rendtagok száma: 
62