Magyar Kapucinus Delegáció

(Kapucínusok, OFMCap.)
Rendünk küldetése: "Krisztus követése, önmegtagadásban és lelkipásztorkodásban, a legszigorúbb ferences hagyományok szerint". "Igyekezzünk életünk nagy részét az imádságnak, főleg a szemlélődő imának szentelni; a teljes szegénységet az alázat szellemével együtt ápolni. Osztozzunk a szegények, gyengék és betegek életében és őrizzük meg azt a jellemzőnket, hogy mi a nép testvérei vagyunk" ( Idézetek a Rendi Alkotmányból.) 1989-ban rendünk visszatérhetett Magyarországra. Jelenleg Budapesten és Móron vannak közösségeink, melyekben magyar és olasz testvérek élnek. Budapesten két plébánia lelkipásztori szolgálatát látjuk el, Móron ifjúsági pasztoráció a feladatunk.
Pax et bonum! / Béke és áldás!
Lelkiségi irányzat, család: 
ferences
férfi
Életmód: 
szemlélődő és apostolkodó
Alapítás:
  Olaszország (1528.07.03.)
Magyarországi letelepedés:
 Trianon előtti Magyarországon: 1674 Bazin, majd Buda 1687 (1687)
Alapító neve: 
Assisi Szent Ferenc
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot ígér Honoriusz pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római Szentegyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik engedelmességgel."Assisi Szent Ferenc: A megerősített regula 1. (Regula bullata, 2Reg)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
fr. Tellan Sergio OFMCap
Rendtagok száma: 
15