Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

(Jezsuiták, SJ)
A Jézus Társasága jelenleg a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. Világszerte mintegy 18 000 jezsuita él, összesen 126 országban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel és oktatással, és a médiával foglalkoznak, valamint szociális és egyéb lelkipásztori tevékenységet végeznek. Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére!, illetve A hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére
Lelkiségi irányzat, család: 
jezsuita
férfi
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Róma (1540)
Magyarországi letelepedés:
 Nagyszombat (1563)
Alapító neve: 
Loyolai Szent Ignác
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság." "Legyen a lelked annyira szabad, hogy mindig meg tudd tenni az ellenkezőjét is." "Úgy cselekedj, mintha minden rajtad múlna, de úgy bízz Istenben, mintha minden rajta múlna." "Azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni."
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
P. Forrai Tamás SJ
Rendtagok száma: 
77