Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

(Bencések, OSB)
Szent Benedek szerint szerzetesek azok, akik közösségben, apát és Regula vezetésével követik Krisztust. A Krisztus-követés konkrét kereteihez a Regula mutat irányt. Eszerint a bencés életet az imádság (a zsoltárok imádkozása), a munka és a lectio divina (a Szentírás olvasása) határozza meg. A pannonhalmi közösség munkaterületeihez tartozik jelenleg a középiskolai oktatás két gimnáziumban, a lelkipásztori szolgálat tizenöt plébánián és a segítő szeretet gyakorlása (szolgálatok a monostorban, vendéglátás, apátsági vállalkozások).
Ut in omnibus glorificetur Deus.
Lelkiségi irányzat, család: 
monasztikus
férfi
Életmód: 
monasztikus
Alapítás:
 Monte Cassino (529)
Magyarországi letelepedés:
 Pannonhalma (996)
Alapító neve: 
Nursiai Szent Benedek
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A jó buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz: egymást a tiszteletadásban előzzék meg. Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymást tisztán, testvéri szeretettel szeressék. Istent szeretve féljék. Apátjukat őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek, aki bennünket, mindnyájunkat az örök életre vezessen. (Szent Benedek Regulája, 72. fejezet)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dr. Várszegi Asztrik
Rendtagok száma: 
58