Tisztítótüzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek

(Segítő Nővérek, sa)
Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézus követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát. Kis közösségekben élünk, civil ruhát viselünk, így próbálunk meg választ adni korunk szükségleteire és jeleire. Jelenlétünk, imánk és az emberek felé fordulásunk abból a reményből fakad, hogy ahol emberi határaink véget érnek, ott Isten szeretete végtelen. Döntő élethelyzetekben, krízisben és szenvedésekben rejlik a belső növekedésünk esélye. Minden ember meg van hívva, hogy ezen tapasztalatok által a szeretet képességében növekedjék, amíg el nem éri élete végcélját: az Istennel, másokkal és önmagával való találkozást. A nővérek képesítésüknek megfelelően, oktatási-nevelési, pasztorális vagy szociális területen dolgoznak. A lelki-gondozás területén lehetőséget nyújtanak lelkigyakorlat végzésére, személyes kíséretre és ezekhez kapcsolódó különböző programokat szerveznek. Nemzetközi szerzetesrend vagyunk; európai, afrikai, ázsiai, észak- és dél-amerikai tartományokkal.
A Tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig elmenni.
Lelkiségi irányzat, család: 
Szent Ignác-i lelkiség
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Párizs (1856. január 19.)
Magyarországi letelepedés:
 Budapest (1989)
Alapító neve: 
Eugenie Smet - rendi neve: Gondviselésről nevezett Boldog Mária
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Legnagyobb vágyunk legyen ahhoz hozzájárulni, hogy Üdvözítőnket megismerjék és szeressék." (Ha a kapu megnyílik - A Gondviselésről nevezett Boldog Mária élete, 114 o.)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Czakó Ágnes SA
Rendtagok száma: 
10

www. segitonoverek.info