Szűz Mária Társasága

(SMV)
A szemlélődő és az apostoli életet összekapcsolva, egyedül Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva nem válogatunk a munkában, nem zárkózunk el a világtól, egyszerű, áldozatos életet akarunk élni.
Elvegyülve az emberek között apostolkodni
Lelkiségi irányzat, család: 
jezsuita
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Budapest (1926)
Magyarországi letelepedés:
 Budapest, VI. Vörösmarty u.34a (1938)
Alapító neve: 
Ván Zsuzsanna Mária
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Ha az élő vérkeringés megvan köztem és az Úr Jézus között, akkor vágyódom én is a lelkek megmentésére, hogy az Isten dicsősége nagyobb legyen.
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Feldhoffer Magdolna
Rendtagok száma: 
11