Szociális Testvérek Társasága

(SSS)
A Társaság arra hivatott, hogy az Úr megszentelő szeretetét tükrözze. Ezért lelki élete bencés alapokon álló, modern formában megjelenő Szentlelkes élet. „A szociális bajok oka a léleknélküliség. A szociális reformokat csak akkor tudjuk igazában végrehajtani, ha lélekkel telik el a társadalom, vagyis ha a szociális nyomor oka, a léleknélküliség megszűnik. Mi szociális és szentlelkes Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a lélek, amely eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni.” (Margit tv.)
Lelkiségi irányzat, család: 
benedeki, szentlelkes
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Magyarország, Budapest (1923. május 12.)
Alapító neve: 
Slachta Margit
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Jézusom, irgalom!" "Engedd, Uram, hogy csekélységem és méltatlanságom mellett is készséges eszköze legyek a mai napon a Szentléleknek. Teljesüljön bennem és általam akaratod, épüljön országod a lelkekben, a hazában és a társadalomban!"
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Szabó Katalin SSS
Rendtagok száma: 
80