Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

(Kalocsai Iskolanővérek, CSSK)
Rendünk 1860-ban a kalocsai érsek meghívására települt Kalocsára. Szabályzatunk Szent Ágoston reguláján alapszik, melyet Franz Mária Terézia Anya a magyar lelkiségnek és a nép adottságainak megfelelően átdolgozott. Az óvodás és elemi iskolás gyermekek nevelésén kívül tanító- és óvónőképző intézeteiből adott a rend hivatásszerető pedagógusokat a magyar falvak és tanyák népének felemelésére. Napjainkban, intézményeinkben céljainkkal egyetértő világi pedagógusok nevelnek, kevés számú nővér szellemi irányításával, Alapító Atyánk jelmondata értelmében: "Mindenkinek használni, senkinek sem ártani"
"Ecce Ancilla Domini"
Lelkiségi irányzat, család: 
ágostonos
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Mattaincourt (Franciaország) (1597)
Magyarországi letelepedés:
 Kalocsa (1860)
Alapító neve: 
Fourier Szent Péter és Boldog Le Clerc Alix
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Mindenkinek használni, senkinek sem ártani." (Fourier Szt. Péter jelmondata) "Rendünk fő feladata: Másoknak mutatni a mennybe vezető utat." (Fourier Szt.Péter) "Hivatásom: buzgóság a nevelésben." (Boldog Le Clerc Alix)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dávid Bernadette CSSK
Rendtagok száma: 
25

kalocsainoverek.hu