Magyarok Nagyasszonya női apostoli élet Társasága

(Magyarok Nagyasszonya Társaság, SMDH vagy MNT)
Szeretetből végzett imával és munkával testvéri közösségben segítjük egymást Isten felé. Isten irántunk való szeretetéről elsősorban az egymás iránti szeretettel igyekszünk tanúságot tenni. Ebből fakad a küldetésünk mások felé is: családok, gyermekek, idősek. Törekszünk názáreti egyszerűségben élni: az anyagi dolgok megbecsülése és megszentelése /Róm.lev./; engesztelés.
Jézus Szívéhez Mária által.
Lelkiségi irányzat, család: 
Szent Ignác-i
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Esztergom (1986.04.15)
Magyarországi letelepedés:
 Budapest (1987.07.02 közös élet kezdete)
Alapító neve: 
Jézus Szíve Népleányainak Társasága és Lékai László bíboros úr
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Nem fontos a ruha, nem fontos a név, csak segítsenek az Egyháznak" idézte Dobos Etelka S.J.C testvér P. Bíró szellemiségét Társaságunk alapításakor.
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Barta Mária MNT
Rendtagok száma: 
6