Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség

(JKT)
Az Eucharisztiára összpontosított és a világ szívében, különösen a szegények között megélt szemlélődő élet. - A jászol kisded Jézusának fényében élt gyermeki lelkület melyet a Szűz Máriától kapott kisded Jézus világít meg. - A názáreti munkás Jézust utánozó szegénység. - Az Egyház és a Szentatya iránti teljes hűség és gyermeki szeretet. - És különösképpen a testvéri és egyetemes szeretet, melynek Jézus szíve végtelen szeretete a forrása.
Szemlélődők a világban
Lelkiségi irányzat, család: 
Charles de Foucauld nyomán Názáret lelkiség
női
Életmód: 
kontemplatív a világban
Alapítás:
 Algéria (1939. 09. 08.)
Magyarországi letelepedés:
 Budapest (1972)
Alapító neve: 
Magdeleine Hutin
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Ha egy szóban kellene összefoglalnom a Testvériség küldetését, egy pillanatig sem haboznék kiáltani: Egység, mert az egység mindent összefoglal."
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Preis Monika JKT
Rendtagok száma: 
5