Egyházközségi Nővérek Társasága

(ENT vagy SSP)
Az alapító célja: hivatásos, jól képzett, életszentségre törekvő munkaerőt biztosítani plébániákon, egyházközségekben levő feladatokra a lelkipásztor segítésére. A tagok az evangéliumi tanácsokra fogadalmat tesznek, megfelelő végzettséggel és megbízással rendelkezve, az egyházközségekben 2-3 személyes közösségben élnek és dolgoznak: hitoktatás, karitasz, plébániai adminisztráció, irodavezetés, kántorság, sekrestye, szervezési feladatok, adószedés, beteglátogatás, házvezetés, stb. A lelki fejlődést a közös programok segítik.
Krisztus szeretete sürget minket!
Lelkiségi irányzat, család: 
bencés
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Kalocsa (1943.12.21)
Magyarországi letelepedés:
 Kalocsa (1943)
Alapító neve: 
Dr. Künnle Theodóra
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Az Úr Jézus iránt való szeretetünk és odaadásunk a közösségen át valósul meg. ...Az egyének lelki megújulásán fordul az egyházközségek élete, az egyház ügye. (szabályzatmagyarázatból)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Gáti Edit Ágnes
Rendtagok száma: 
5