Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

(Domonkos Nővérek, OP)
Közösségünket a domonkos rend férfi ágának magyarországi reformátora, Tommaso Anselmi alapította, tíz olasz, osztrák és magyar fiatal nővel 1886-ban Kőszegen. A Kongregáció célja Árpád-házi Szent Margit életeszményének szellemében, a domonkos rend apostoli életformájának és küldetésének élése, a lelkek üdvösségének szolgálata a katolikus hit hirdetése (prédikáció) által. Ennek főbb formái: tanítás-nevelés, katekézis. A rend Szent Ágoston Reguláját követi, lelkiségének alapelemei: a közös élet, a prédikáció (apostoli szolgálat), a liturgikus és személyes imádság, a stúdium (Isten Igéjének tanulmányozása), és Szent Margit példája nyomán az engesztelés.
Contemplata aliis tradere/Veritas
Lelkiségi irányzat, család: 
domonkos
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Kőszeg (1868)
Alapító neve: 
Tommaso Anselmi OP
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„Szemlélődni, és a szemlélt igazságot továbbadni” Aquinói Szent Tamás „Mindig Istennel vagy Istenről beszélt” Szent Domonkosról kortársai „Dicsérni, áldani, hirdetni” A rend egyik jelmondata
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dr. Deák Viktória Hedvig
Rendtagok száma: 
46

domonkosnoverek.hu