Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor

(Ciszterci Nővérek, o.cist.)
Meghívásunk monasztikus életre szól, testvéri közösségben, Szent Benedek Regulája és a ciszterci hagyomány szerint. Húsvéti jelleget tükröz, mert Krisztus misztériumának liturgikus ünneplésén alapszik (zsolozsma). Napjaink az Ige imádságos hallgatásából táplálkoznak (lectio divina). Isten arcának kereséséből fakad az emberek iránti együttérzésünk, szeretetünk. Vendégfogadásunk részesíti a hozzánk jövőket életformánk gyümölcseiből. Isten jelenlétében gyökerező életünk, munkánk a kegyelem leesdése a világ számára.
nincs
Lelkiségi irányzat, család: 
ciszterci
női
Életmód: 
monasztikus
Alapítás:
 Cistercium (ma: Cîteaux,Franciaország) (1098)
Magyarországi letelepedés:
 Cikádor (ma: Bátaszék) (1142)
Alapító neve: 
Molesmes-i Szent Róbert, Szent Alberik, Harding Szent István
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Cselekedeteinkben semmi egyenetlenség ne legyen, hanem egyazon szeretetben, egyazon Regula alapján és hasonló szokások szerint éljünk." Harding Szent István, Charta Caritatis 3. (Lékay Lajos: Ciszterciek, eszmény és valóság, 429.)
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Dr. Horváth Olga apátnő
Rendtagok száma: 
20