Congregatio Jesu

(Angolkisasszonyok Szerzetesrend, CJ)
A rend sajátossága Ward Mária és társnői lelki tapasztalataiban gyökerezik, amely arra vezette őket, hogy elsajátítsák az ignáci lelkiséget. Megértették és tettekre váltották azt a küldetést, amelyet Ward Mária 1611-ben kapott: "Vedd a Társaságét, úgy értve, hogy tartalmilag és forma szerint ugyanazt". Krisztustól kapott küldetésünk egyetemes: "Menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet" (Mt 28,19) . Ward Mária apostoli céljai: a hit védelmezése és terjesztése, valamint az emberekben a krisztusi életvitel gyarapodásának szolgálata az alázat és a szeretet minden művén keresztül.
"Vedd a Társaságét" (értsd: a Jézus Társasága Konstitúcióit)
Lelkiségi irányzat, család: 
Szent Ignác-i
női
Életmód: 
apostoli
Alapítás:
 Anglia (1611)
Magyarországi letelepedés:
 Buda (1770)
Alapító neve: 
Ward Mária
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Mutasd magad olyannak, amilyen vagy és légy olyan, amilyennek mutatod magad." Forrás: "Igaz Lélek" látomása 1615. Mindenszentek ünnepén
Magyarországi nagyobb elöljáró: 
Knáb Judit
Rendtagok száma: 
30

facebook: Ward Mária Nővérei